CAM KẾT BỞI GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

KẾT THÚC NGÀY ĐẦU TIÊN

TỐT NHẤT CỦA ORGANIC LÀ ĐƯỢC XÂY DỰNG VỀ GIÁ TRỊ

NGUỒN GỐC XUẤT XỨ, HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN NATURECOS ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH HƯỚNG BỞI CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC :

SỰ TÔN TRỌNG

TINH THẦN ĐOÀN KẾT

TRÁCH NHIỆM

MINH BẠCH

“Trách nhiệm của mọi người là tôn trọng thiên nhiên và chính bản thân mình “

SỰ TÔN TRỌNG

Đó là một trụ cột cơ bản cho hoạt động của chúng tôi, trên hết nó là một giá trị thiết yếu của con người. Sự tôn trọng là cơ sở của đạo đức và nó đề cập đến lý trí. Hành động tôn trọng là không coi thiên nhiên hoặc người khác như một phương tiện, một điều đơn giản. Tôn trọng thiên nhiên là một giá trị đạo đức chính cho phép con người bảo tồn thế giới xung quanh và cho phép chính chúng ta tôn trọng chính bản thân mình. Chính ý niệm về sự tôn trọng này đã tạo nên cam kết của chúng tôi đối với sản phẩm hữu cơ ngay từ đầu.

“Kể từ bây giờ, sự đoàn kết cần thiết nhất là của tất cả các cư dân trên Trái đất. “

Albert Jacquard (nhà khoa học, nhà sinh vật học và nhà di truyền học)

TINH THẦN ĐOÀN KẾT

Sản xuất hữu cơ mà không có tư duy công bằng không có nhiều ý nghĩa. Thương mại công bằng góp phần vào sự phát triển bền vững bằng cách cung cấp các điều kiện thương mại tốt hơn và bảo vệ các nhà sản xuất nhỏ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Quan tâm đến việc phát triển các cân nhắc đoàn kết này, NATURECOS cũng hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của nhiều hiệp hội nhân đạo, môi trường và bảo vệ động vật hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực này.

“Hãy tuân theo ba chữ“ T ”: Tôn trọng bản thân, Tôn trọng người khác, Thẳn thắng chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. “

Dalai Lama

NHIỆM VỤ

Xem xét phát triển bền vững có nghĩa là áp dụng thái độ doanh nghiệp có trách nhiệm, với các thông lệ tốt nhất đi kèm với nó và bằng cách điều chỉnh mô hình kinh tế của nó nếu cần. Do đó, chúng tôi nói về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR); làm thế nào để đảm bảo tác động tích cực đến xã hội, tôn trọng con người và môi trường, chống ô nhiễm và biến đổi khí hậu, đảm bảo quản lý bền vững tài nguyên… đồng thời có hiệu quả kinh tế.

“Sự thật không phải là chỉ lời nói của chúng tôi nói, mà là bằng những những hành động và sản phẩm chất lượng của  chúng tôi chứng minh. “

MINH BẠCH

Minh bạch là một trong những nguyên tắc thể hiện Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR). Và tại NATURECOS, nó có giá trị bên trong cũng như bên ngoài. Về mặt nội bộ, điều đó có nghĩa là cho phép tất cả nhân viên có tất cả thông tin về công ty, giúp họ hiểu và tuân thủ các định hướng, phương pháp tốt của công ty và do đó tạo ra sự thi đua. Và bên ngoài, đối với khách hàng của mình, đó là cung cấp cho khách hàng tất cả thông tin về thành phần của sản phẩm, nguồn gốc của các thành phần, về phương pháp sản xuất hoặc thậm chí về thực tế hoạt động của công ty.