a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Đối chiếu thông tin với người nhận hàng.
b) Phạm vi sử dụng thông tin: Trong phạm vi nước CHXHCN Việt Nam
c) Thời gian lưu trữ thông tin: Cho đến khi khách hàng không sử dụng sản phẩm của Naturecos nữa.
d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Chủ website Naturecos
đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Địa chỉ:15D2 Khu Thảo Nguyên, Sài Gòn, đường số 2, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
MST: 0316112292
Hotline:0901.491.848
Email: info@naturecos.vn
Website: naturecos.vn

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ trực tiếp hotline 0901.491.848 hoặc Email: info@naturecos.vn

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Naturecos sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.