1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website https://naturecos.vn/ để thanh toán:

1.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

(i) Mã giảm giá (Gift Code).

(ii) Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng. (Visa, Master,…)

(iii) Chuyển khoản ngân hàng Vietcombank

(iv) Thanh toán qua VNPay.

  • Ngân hàng: VIETCOMBANK

1.2 Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi Naturecos giao hàng, bao gồm:

(v) Tiền mặt

 

2. Chi tiết các hình thức thanh toán

PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN SỐ LẦN SỬ DỤNG TỐI ĐA CHO 1 ĐƠN HÀNG CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN ĐỂ THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN
TRẢ TRƯỚC 1. Mã giảm giá (Gift code) 01 mã Mức giảm giá được tạo từ hệ thống https://naturecos.vn/ Mã còn trong thời gian sử dụng và còn giá trị thanh toán > 0. Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện của chương trình áp dụng Gift code

 

2. Thẻ thanh toán quốc tế 01 thẻ
TRẢ SAU 3.Thanh toán bằng tiền mặt 01 lần

3. Quy định áp dụng thanh toán

3.1 Thanh toán trả trước và thanh toán trả sau:

Được áp dụng cho tất cả khách hàng của https://naturecos.vn/ sử dụng các hình thức thanh toán được chấp nhận.

3.2 Quy định kết hợp các hình thức thanh toán:

Không áp dụng.

PHỤ LỤC: DANH SÁCH THẺ ĐƯỢC CHẤP NHẬN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

(Cập nhật theo thông báo của nhà cung cấp dịch vụ)

Thẻ quốc tế:

1. Visa

2. Master